Sign In

- Or use -
Forgot Password Create Account
Description

Rare steel plate engraved image of PT Barnum's American Museum in New York City.

The view appeared in Volume 11 of Tijd: merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den dag, voor Beschaafde Wereld . . .