Sign In

Forgot Password Create Account

Purchase Original High-Resolution Image File Download

  • Title: Caarte van den zeedyk tussen Amsterdam, Muijden en Muijderbergh, vertoonende desselfs langte en boghten, met de aengelege landen, wateren, paden en slooten: waer en hoe die tegen den dijck aenkomen. Alsmede hoe deselve is besteet in parcken, de nomber paeltjes met goude streepjes aengewesen sijnde. ook sijn hier onder bijgevoegt de profijlen, met de respective nombers vande parchen die daar na moeten werden gemaakt volgens de bestekken. Gemeten en gecaarteert door Nicolaas vander Heijde . . . 1676.
  • Original Image Dimensions: 6038 x 29743
  • Price: $29.95
  • Number of Images: 1

Secure credit card payment

This is a secure 128-bit SSL encrypted payment.

We will use the address you entered on the previous page, not the address from your PayPal account. You will be redirected to the PayPal site upon completion of the checkout form.