Sign In

- Or use -
Forgot Password Create Account
This item has been sold, but you can enter your email address to be notified if another example becomes available.
Description

Interesting set of 4 maps from Stemfoort's Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië naar de nieuwste bronnen samengesteld en aan de regering opgedragen.