Order by phone: 858.551.8500

Maps of the Caribbean


Sort by:

Illustration Title Map Maker Date Price (US) More Info
The Island of Barbados Morden 1687 $245.00 Details
[East Coast, Florida, Gulf Coast & Caribbbean] Pas Kaart Van West Indien Behelsende soo Deszelffs Vaste Kusten als d'Onder behoorende Eylanden aan de Noord Ocean door Vooght Geometra Van Keulen 1687 $3,600.00 Details
Insula Jamaicae Morden 1687 $195.00 Details
La Spagnuola, Descrtitta Dal P. Cosmografo Coronelli . . . Coronelli 1690 ca $345.00 Details
Isole Antili, La Cuba, La Spagnuola, Descrtitte e Dedicato Dal Padre Maestro Coronelli . . . Coronelli 1690 ca $795.00 Details
Isola di Maria Galante nell Antilli . . . Coronelli 1690 ca $275.00 Details
Isola Cuba Descritta . . . Coronelli 1690 ca $475.00 Details
A Map of the Western Islands Morden 1693 $275.00 Details
Pas kaart Vande Zuyd kust van Cuba en Van Geheel Yamaica en andre bygeleegen plaatsen Door Vooght Geometra . . . [includes Cayman Islands] Van Keulen 1695 ca $1,900.00 Details
Pas Kaart Vande Noord Oost Kust van CUBA en d'Oost Kust van FLORIDA vervaatende de Canal van Bahama met de Bahaamse Eylende . . . (South Florida and Cuba) Van Keulen 1695 ca $4,500.00 Details
Pas Kaart Vande Noord Oost Kust van CUBA en d'Oost Kust van FLORIDA vervaatende de Canal van Bahama met de Bahaamse Eylende . . . (South Florida and Cuba) Van Keulen 1695 ca $3,600.00 Details
West Indische PASKAERT waerin de graden der breedde over weder zijden vande middelijn wassende soo vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunne nevenstaende graden der lengde; Vertonen (behalven Europaes zuydelijcste) alle de Zeekusten van Africa en America. . . bij Ioannes Loots. Blaeu  / Goos  / Loots 1695 ca $250,000.00 Details
Caarte Van West Indien, Soo Vaste landen als Eylanden, Nieuwelyckx Met Veele Perfexien Gecorigeert Ende Verbeetert, ende alle Clippen, Droochten, Ree:en, Haavens, Rivieren, steeden, en Bergen et daar in genoteert soo die ghelege zyn Vingboons 1700 ca $12,500.00 Details
Les Isles De L'Amerique Connues Sous le Nom D'Antilles, ou Sont les Isles de Cuba, St. Domingue et Jamaique les Lucayes, les Caribes . . . 1702 De Fer 1702 $345.00 Details
Seat of War in the West-Indies, or the Islands of America in the North Sea; Together with the adjacent Dominions; Explaining what belongs to Spain, England, France, Holland &c. As also the severall tracts made by the Gallions and flota from place to place . . . Morden   &  Moll 1702 $12,500.00 Details
L'Isle de la Martinique . . . 1704 De Fer 1705 $175.00 Details
Teatre de la Guerre en Amerique telle qu'elle est a present Possedee par les Espagnols, Anglois, Francois, et Hollandois, &c. Nouvellement mis au Jour . . . Mortier 1705 ca $5,400.00 Details
Iukatan en Vaste Kusten van Nieuw Spanje, met de Landfchappen en Eylanden, ten Oosten, Noorden, en Zaiden, bezogt. Vander Aa 1706 $575.00 Details
Hispaniola Soo als het door Kolumbus Ontdekt, en by de Kastilianen beyolkt is. Vander Aa 1706 $295.00 Details
The Island of Bermudos, Divided into its Tribes, with the Castles, Forts &c. . . . (with) Part of Providence Island -- (Bahamas) Moll 1708 $575.00 Details